• امروز جمعه بیست و ششم شهریور 1400 

نام اعضای ستاد اداره کل اوقاف وامورخیریه استان

صفحه ی اصلی / نام اعضای ستاد اداره کل اوقاف وامورخیریه استان

حجت الاسلام سید نوراله جنتی پور                 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد
برزین عبدالهی اصل                                       معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل
قاسم مومنی شاد                                        معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل
گودرز ظفر پور                                               رئیس اداره تحقیق اداره کل
هجیر برازش                                                 رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل
محسن فاضلی                                             رئیس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اداره کل
عبدالمحمد نمازی                                         رئیس اداره امور قرآنی اداره کل
بهزاد دهقان                                                 حراست اداره کل
روح اله عبدالهی اصل                                    بازرسی اداره کل
رامین چرومی                                               کارشناس روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل
سید صادق موسوی اعظم                             کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل
سید حمزه موسوی                                       کارشناس مالی غیر عمومی اداره کل
سید محمدجعفر رمضانی                              کارشناس هماهنگی و پیگیری اداره کل