خبر ویژه
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر

بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر

بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر

بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر

بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر

بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر

بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر
بقعه متبرکه امامزاده شاه غالب علیه السلام در قاب تصویر بقعه متبرکه امام‌زاده سید فخرالدین علیه السلام معروف به شاه غالب علیه السلام در مرکز روستای کلوار در منطقه صعب العبور وکوهستانی «سیلاب کلوار» و در 90 کیلومتری شهر مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد ، بقعه متبرکه امام‌زاده سید فخرالدین علیه السلام معروف به شاه غالب علیه السلام در مرکز روستای کلوار در منطقه صعب العبور و کوهستانی «سیلاب کلوار» و در 90 کیلومتری شهر مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.