اخبار استان

شنبه11آذر1402

23:15

گزارش تصویری از تسطیح و پاکسازی محوطه موقوفه مسجد شهیدان شهرستان گچساران

اله کس نجیبی فرد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گچساران گفت: محوطه موقوفه مسجد شهیدان شهرستان گچساران تسطیح و پاکسازی گردید.

اله کس نجیبی فرد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گچساران گفت: محوطه موقوفه مسجد شهیدان شهرستان گچساران تسطیح و پاکسازی گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد، اله کس نجیبی فرد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گچساران گفت: محوطه موقوفه مسجد شهیدان شهرستان گچساران تسطیح و پاکسازی گردید.

تصاویر