• امروز جمعه بیست و دوم فروردین 1399 

مقالات سازمان اوقاف


مطالب ویژه

سامانه سجنا

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

جایگاه وقف در توسعه سیاسی پدیده ای نو و ناشناخته نیست و این بحث به گذشته های دور باز می گردد.

دوشنبه 7 فروردین 1396          282 رای به این مطلب

سخن در مباني وقف با رويکردي به شناخت جايگاه و اهميت و بستر تشويق ها و جهت گيري ها در قرآن کريم است.

دوشنبه 7 فروردین 1396          277 رای به این مطلب

در این نوشتار سعی شده که بیان شود که به نظر اسلام وقف یکی از عوامل بسیار مهم برای فقر زدائی در دین مقدس معرفی گردیده وحتی...

دوشنبه 7 فروردین 1396          227 رای به این مطلب

مقالی ای در خصوص پیداییش و چشم انداز وقف خانواده در اختیار مخاطبان قرار می گیرد که خواندن آن خالی از لطف نیست.

دوشنبه 7 فروردین 1396          183 رای به این مطلب

وقف پلی بین دو جهان است.

دوشنبه 7 فروردین 1396          239 رای به این مطلب

از موضوعاتي که در بررسي اسناد موقوفات و مطالعه وقف نامه‌ها جلب توجه مي‌کند موقوفات بانوان است. شمار زيادي از رقبات کوچک و...

چهارشنبه 17 آذر 1395          226 رای به این مطلب

سخن در مباني وقف بارويکردي به شناخت جايگاه و اهميت و بستر تشويق ها و جهت گيري ها درقرآن کريم است. اينکه انسان از بهترين اموال...

چهارشنبه 17 آذر 1395          260 رای به این مطلب

قد دیدگاه مخالفین زیارت بقاع متبرکه را به دو صورت می‌توان مطرح ساخت. صورت اول اثبات صحت این عمل با استعانت از مباحث اصولی...

پنج شنبه 11 آذر 1395          809 رای به این مطلب

ز جمله مؤلفه‏های یک جامعه دینی وجود سبک زندگی اسلامی در میان افراد آن جامعه است. نزول دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی...

پنج شنبه 11 آذر 1395          207 رای به این مطلب

زیارت قبور ائمه وامام‌زادگان یکی از موضوعاتی است که در زندگی مسلمان‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخودار و بر اساس آموزه‌های دینی...

پنج شنبه 11 آذر 1395          888 رای به این مطلب

3

2

1